top of page
Mindfulness_edited.jpg

Beatrice Brockdorff

Cand. psych. 

Specialist i Psykoterapi

Medlem af Dansk psykologforening

Statsautoriseret Psykolog 

Ydernummer

Kontaktinfo:

E-mail:  b@brockdorff.dk

Telefon: +45 29900290

Telefontid tirsdag 12-12:30

KRISE- CHOK- og TRAUMEbehandling -til børn, unge og voksne. Jeg gør brug af forskellige terapimetoder, som jeg erfaringsmæssigt har fundet værdifulde.I krise-, chok- og traumebehandling benytter jeg bla. metoderne Somatic Experiencing (www.seforeningen.dk), EMI (Eye Movement Integration) og Energipsykologi(TankeFeltTerapi/EFT) og Psych-K, da alle er meget effektive og samtidigt nænsomme metoder.
Min grundopfattelse er, at ethvert menneske er født med iboende ressourcer til at leve et godt liv, men at kriser og traumer kan skabe ubalance i krop og nervesystem, så de gode ressourcer hæmmes i at udfolde sig, og livet kan føles svært, angstfuldt og uoverskueligt.
Terapi er hjælp til selvhjælp. Min overordnede funktion er at hjælpe den enkelte til selv at genfinde vejen til at få krop og nervesystem i balance igen.

Målgruppe og Sprog

Terapi af voksne og par

Terapi på Dansk og Svensk

+45 29900290

bottom of page