top of page
Mindfulness

Jeg tager udgangspunkt i følgende metoder  

Kognitive terapier

De kognitive terapier tager udgangspunkt i tænkning og fejltænkning. Man sigter mod at bruge det rationelle til at kunne vurdere en situation mere realistisk - hvilket kan hjælpe mange med motivationen til at ændre adfærd. Det er særlig hjælpsomt i problemstillinger hvor vi får en del fejltanker og derfor agerer uhensigtsmæssigt med fx undgåelse af noget, som er ufarligt.

Der benyttes oftest konkrete hjemmeopgaver og skriveøvelser, for at bringe fokus på fejlantagelser.

Internal Family systems

IFS har vundet stort indpas internationalt igennem de seneste år. Udviklet af Richard Schwartz, som benytter familie-terapeutiske metoder til individuel behandling. Særligt for metoden er, at vi grundlæggende har mange dele, som kan skabe en konflikt inden i os. Alle delene har dog potentielt gode intentioner.

Der arbejdes med det indre barn, og med delene som er en slags "forsvar". Forsvaret kan have ekstreme reaktioner for at passe på vores indre sårede barn.

Metoden er meget effektiv til at komme et spadestik dybere, for dig der måske tidligere har været i terapi, men ikke har fået bearbejdet gamle udviklingstraumer (som fx små eller større svigt i barndommen).

Kropsbaserede terapier

I Kropsbaseret terapi som SOMA arbejdes ud fra at hukommelse også sidder som mønstre i bevægelsen (muskler og væv). 

Ved at lave nye bevægelsesmønstre eller færdiggøre bevægelser vi ikke fik gjort pga. en frys-tilstand, kan kroppen slippe fastlåste mønstre og eventuelle traumer. Jeg arbejder ofte med inddragelse af kroppen og hvis du ønsker det, kan vi arbejde på briks. 

Et fokus på regulering af nervesystemet gennem vejrtrækning og langsomme bevægelser, er særligt effektivt i traumeterapi.

EMDR og EFT

Begge metoder benytter tapping dvs. små fysiske stimuleringer. Men derudover er de to metoder meget forskellige.

EMDR (eye-movement-desenzitation and reprocessing) er en traumeterapeutisk metode, specifikt udviklet til et enkelt hændelsestraume, men kan også benyttes til mere komplekse traumer og til tilknytningsproblematikker.

EFT (Emotional Freedom technique) er en metode og et værktøj som er let anvendeligt, til at regulere stress og indre uro/ubehag. Her stimuleres akupressurpunkter på ansigtet, imens man har fokus på det man gerne vil ændre.

Begge metoder kan benyttes som supplement til øvrig terapi eller stå alene.

Compassion fokuseret 

Compassion fokuseret terapi er er gennemgående element i al min terapi. Og er en tilgang der er særdeles brugbar ift lavt selvværd og tilstande som skam og skyld. Der lægges stor vægt på biologien og hvordan hjernen kan snyde os. 

Derudover trænes teknikker til at regulere nervesystemet for at  skabe øget robusthed.

Undervisning om hjernen samt guidede mindfulnessøvelser og vejrtrækningsøvelser indgår i terapien.  

Hypnose og Psych-K

Begge metoder har til formål at arbejde med underbevistheden og om-programmere Core Beliefs.

Vores Core Beliefs er de kerne antagelser som vi ikke nødvendigvis er bevidste om, men som farver vores syn på verden. Det er de "briller" vi ser verden igennem. Hvis vores bevidsthed ikke matcher vores ubevidste, kan vi opleve, at vi selvsaboterer.

For at få hurtige effektive forandringer, kan disse metoder benyttes.

Ved både hypnose og Psych-K behandling sigtes mod at få hjernen aktiveret med Theta-bølger, således at vi kan om-programmere gamle antagelser, og dermed opnå de ønskede forandringer hurtigere.

bottom of page